คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

Question >> จะใช้  WiFi มหาวิทยาลัยต้องเลือกตัวไหนมีหลายชื่อมากครับ

ANSWER >> ถ้าต้องการใช้ WiFi ของมหาวิทยาลัย ให้ทำการเลือก WiFi ที่ชื่อว่า “UP-WiFi” เท่านั้น

 

Question >> ทำไมบางครั้งไม่มีหน้า Log-In WiFi ให้ใส่ username & Password

ANSWER >> ปัญหานี้มีหลายสาเหตุครับ เบื้องตันให้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นว่าได้ทำการเชื่อมต่อ UP-WiFi รึยัง ถ้าเชื่อมต่อแล้วใช้งานไม่ได้ ให้ทำตามดังนี้ วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

 

Question >> ทำไมเว็บเพลงออน์ไลน์ วิดีโอ เข้าไม่ได้ หรือ App บนมือถือใช้งานไม่ได้

ANSWER >> ต้องขอแจ้งผู้ใช้บริการว่า ทางมหาวิทยาลัยได้เปิด เว็บบริการและ App พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ไว้เท่านั้น หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน ให้ทำการแจ้งความประสงค์ที่ต้องการใช้งาน มาที่หน่วยงาน เพื่อพิจารณาในการเปิดให้บริการ ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยจากการคุกคามจากสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ครับ