images

ซอฟต์แวร์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องสำหรับบุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น คลิกที่นี่

 


Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้สิทธื์การเข้าใช้งาน Microsoft Azure Dev Tools for Teaching จากบริษัท ไมโครซอฟต์ ให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถใข้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยใช้ UP Account ในการเข้าใช้งานบริการดังกล่าว คลิกที่นี่

แนะนำซอฟต์แวร์สำหรับบุคลากรและนิสิต

 ทำความรู้จักกับ Windows 11

 ทำความรู้จักกับ MATLAB

 


 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตามช่องทางดังนี้
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้อง ICT1263 ตึก ICT ศูนย์ Citcoms
Facebook งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2286