หน้าหลัก | เปลี่ยนรหัสผ่าน| ลืมรหัสผ่าน

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการศึกษา Azure Dev Tools for Teaching

บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft ได้แบบถูกกฎหมายและไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา และการวิจัย โดยมีซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ Microsoft ให้การสนับสนุนเช่น Windows 11 Education, Windows 10 Education, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, SQL Server 2019, Visual Studio Enterprise Edition 2022, Project Professional 2019 , Visio Professional 2021, Access 2021 เป็นต้น