บริการต่างๆ

new บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ สำหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องสำหรับบุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม..


new APPLICATION FOR EDUCATION บริการดาวน์โหลดซอฟต์สำหรับการเรียนการสอน อาทิเช่น Azure Dev Tools for Teaching, AUTODESK FOR EDUCATION เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม..


newอัพเกรด WINDOWS 10  VERSION อื่นๆ  ให้เป็น WINDOWS 10 ENTERPRISE บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

Instruction manual concept illustration Free Vectorคู่มือการอัพเกรด WINDOWS 10 ให้เป็น WINDOWS 10 ENTERPRISE

new การเข้าใช้งาน Email Office365 ข้อมูลเพิ่มเติม..

new การเข้าใช้งาน Gmail โดยใช้ Email มหาวิทยาลัยพะเยา คู่มือการใช้งาน 


new EDUROAM UNIVERSITY OF PHAYAO บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) ข้อมูลเพิ่มเติม..


new การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive โดยใช้ Mover.io ผ่าน web browser ได้ฟรี และรวดเร็ว โดยไม่ต้องทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่นใดๆ เข้าไปที่ https://mover.io/  คู่มือการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่!!


new บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอกด้วย UPVPN บริการสำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูลเพิ่มเติม..


 new บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Antivirus สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสลิขสิทธิ์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติม..