หน้าหลัก | เปลี่ยนรหัสผ่าน| ลืมรหัสผ่าน

บุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสลิขสิทธิ์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อตกลงการใช้งาน ซอฟท์แวร์ Antivirus ห้ามนำซอฟท์แวร์จากเว็บไซต์นี้ไปแจกจ่ายแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีการใด ๆ 

  1. ซอฟท์แวร์จากเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ 

  2. การใช้งานซอฟท์แวร์จากเว็บไซต์นี้ต้องไม่ขัดกับกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง และศีลธรรมอันดีงาม 

  3. การใช้งานเว็บไซต์นี้ มีการบันทึกพฤติกรรมการใช้งาน โดยพฤติกรรมการใช้งานจะถูกรายงานต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเมื่อมีการร้องขอ กรณีมีการกระทำผิดตามกฎหมาย 

  4. การกระทำอันผิดกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องถือเป็นความผิดส่วนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำผิดส่วนบุคคลนี้ 


Link ที่เกี่ยวข้อง 

ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง DOWNLOAD NOW!!

คู่มือการติดตั้ง :  DOWNLOAD NOW!

สอบถามรายละเอียดอื่นๆ 
หน่วยบริการผู้ใช้งาน 054-466666 EXT 2279